Om SFF

Oversikt over tillitsvalgte i SFF

Styret

 

Wut Hmon Win (Styreleder)

Christine Schauer (Nestleder)

Einar Edvardsen (Kasserer)

Ahmed Alaridi (Styremedlem)

Yee Ni Hsoe (Styremedlem)

Hakim Hamdi (Styremedlem)

Komite for Kvinnedagen

 

Marcela Celangiu (Leder)

Wut Hmon Win (Medlem)

Yee Ni Hsoe (Medlem)

Ler Paw Yain (Medlem)

Annen informasjon

 

Adresse: Sørum Flerkulturelle Forening

C/o Wut Hmon Win

Fossveien 6

1925 Blaker

 

Telefon: 936 14 831 / 915 29 029

Email: wuthmonwin@yahoo.com

paedvard@online.no

URL: www.sorumflerkulturelle.com

Org.nr: 998 172 012

Bankkto: 1321.14.82421 (Blaker Sparebank)