Bli medlem

Bli medlem i SFF

Hvorfor bli medlem?

Sørum Flerkulturelle Forening er avhengig av den støtte som medlemmene i foreningen gir i form av kontingent og frivillig innsats. I tillegg kan foreningen få støtte fra kommune og fylkeskommune. De pengene vi får inn fra medlemmer og kommune/fylkeskommune går i sin helhet til forskjellige aktiviteter og arrangementer for innvandrere i Sørum kommune. Hvordan vi disponerer pengene avgjøres i styremøter og/eller medlemsmøter. Eksempler på slike aktiviteter/medlemstilbud er:


  • Vi arrangerer Kvinnedagen hvert år (8. mars)
  • Vi deltar i arrangementet med FN-dagen
  • Vi deltar i Sørumfestivalen
  • Vi har medlemsmøter og temamøter
  • Vi arrangerer sommerleirer (Halsnes i Aurskog-Høland)
  • Vi har avtale med Spenst med rabatt på treningsstudio
  • Vi tilbyr turer til Bjørneparken, Tusenfryd, Klatreparken


Hvordan bli medlem?

Kontingenten er:               100 kr/år for hovedmedlemskap

+ 50 kr/år for hvert familiemedlem


Kontingenten betales til bankkonto:         1321.14.82421

    Merk innbetalingen med navn, telefonnummer og email.


Kontingenten kreves inn en gang pr kalenderår uavhengig av når medlemmet betalte siste års kontingent.


Ta gjerne kontakt over email eller telefon: bondarenko.Ludmila@inbox.lv       480 21 448

       

          paedvard@gmail.com                   915 29 029