Saker

En av målsetningene til SFF er å bistå innvandrere som trenger hjelp i møter med det offentlige. SFF har hjulpet mange med dette i løpet de to årene foreningen har eksistert. Vi har vært støttespiller i møter med NAV, politi og andre offentlige institusjoner, og vi har hjulpet til med å skrive klager der hvor vi har funnet at for eksempel NAV har gjort urimelige vedtak. Her er noen av de viktigste sakene vi har vært involvert i:

Se saker under behandling


Se avsluttede saker


Se andre saker