Om SFF

Oversikt over tillitsvalgte i SFF

Styret


Wut Hmon Win (Styreleder)

Christine Schauer (Nestleder)

Einar Edvardsen (Kasserer)

Ahmed Alaridi (Styremedlem)

Yee Ni Hsoe (Styremedlem)

Hakim Hamdi (Styremedlem)

Komite for Kvinnedagen


Marcela Celangiu (Leder)

Wut Hmon Win (Medlem)

Yee Ni Hsoe (Medlem)

Ler Paw Yain (Medlem)

Annen informasjon


Adresse:      Sørum Flerkulturelle Forening

C/o Wut Hmon Win

Fossveien 6

1925 Blaker


Telefon:       936 14 831 / 915 29 029

Email:          wuthmonwin@yahoo.com

                    paedvard@online.no


URL:            www.sorumflerkulturelle.com

Org.nr:        998 172 012

Bankkto:      1321.14.82421 (Blaker Sparebank)